Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2019

mk45
19:37
0973 c616 350
Reposted fromrubinek rubinek

July 10 2015

mk45
04:18
Just the tip of a ball point pen
Reposted fromfabs3 fabs3

June 24 2015

mk45
11:19
9374 375f 350
kąśliwie. ;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
mk45
08:14
9301 2d83 350
Reposted fromVegelus Vegelus
mk45
07:13
3636 f701 350
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE

June 20 2015

mk45
11:39
6620 c5ce 350
Reposted fromphilipp philipp
mk45
11:38
6550 5b82 350
Reposted fromphilipp philipp
mk45
11:37
6563 60f1 350
Reposted fromrzys rzys

May 10 2015

mk45
20:34
8553 c833 350
mk45
15:40
3965 c783 350

April 29 2015

mk45
09:34

April 21 2015

mk45
14:16
Reposted fromFlau Flau
mk45
07:24
if anyone wants to do something cute for the upcoming valentine's day c:
Reposted fromfabs3 fabs3

April 17 2015

mk45
15:41
1163 a23f 350
Piąteczek. 
Reposted fromMamihlapinatapei Mamihlapinatapei
mk45
08:55

April 16 2015

mk45
13:52
1047 54cb 350
Reposted fromhacisakir hacisakir

April 15 2015

mk45
17:21
9114 72e1 350
Reposted frompieprzycto pieprzycto
mk45
16:27
Reposted fromthetemple thetemple
mk45
10:28
mk45
08:31

Gijs Van Vaerenbergh, belgijski architekt, zbudował kościół, który jest przeźroczysty. Nazwał go „Czytając między wierszami”. Składa się ze 100 warstw stali. Został tak zaprojektowany, że nie zasłania krajobrazu wokół siebie.

To wspaniały projekt, ponieważ w zależności od kąta, pod którym na niego patrzymy, wygląda zupełnie inaczej. Z jednej strony może wyglądać jak kościół, a z drugiej jest prawie niewidoczny.

Spójrz na ten piękny projekt:

To jest wspaniały widok.

1

Gdy patrzysz z boku, zdajesz sobie sprawę, że jest przeźroczysty.

2

Wszystko zależy od perspektywy.

3

Jest niemal hipnotyzujący.

4

Prawie niewidzialny.

5

Choć z góry wydaje się być całkiem normalny.

6

Z bliska wygląda zupełnie inaczej niż z góry.

7

Widok od wewnątrz, patrząc w górę.

8

Patrząc na niego widzisz piękno.

9

Jest niezwykle inspirujący.

10

Czy wrażenie lewitacji górnej części świątyni nie jest cudowne?

11

„Czytając między wierszami”

12

Z góry to wygląda jak zwykły kościół. Ale kiedy spojrzysz na niego pod innym kątem zaniemówisz!
Reposted fromikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl